Girls Varsity Volleyball · Varsity Volleyball v. Irmo 9/8/2020